همان طور که در صفحۀ قوانین و مقررات هم قید کردیم، حریم خصوصی و اطلاعات شما نزد ما امانت خواهد بود و ما از آن فقط برای ارتباط بهتر و خدمت‌رسانی بهینه‌تر به شما استفاده می‌کنیم.

مشتریان زرین هنر خانوادۀ ما هستند!